Cơ sở Nhật Ngữ Nhật Văn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo mang đến cho các bạn chất lượng đào tạo tiếng Nhật tốt nhất mà còn mang đến cho bạn nền tảng và sự tự tin bước vào môi trường học tập cao hơn ở các bật Cao Đẳng , Đại Học hay các Trường dạy nghề.. Xem chi tiết

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC SƠ CẤP 3/2015 ( TỐI 2-3-5 )

Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25 ( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ). Khóa học: Bắt đầu từ bài 11. _Sơ cấp : buổi tối 18g – 19g30  tối 3-5-7. _ … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG KHÓA SƠ CẤP THÁNG 01/2015

Khóa học: Ngày 06-01 ( buổi tối ) _Sơ cấp buổi tối từ 18g – 19g30 tối 3-5-7. _ Dành cho học viên có quỹ thời gian rộng rãi muốn tập trung học tiếng Nhật trong thời gian ngắn nhất để … Xem chi tiết

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT 2014

TUYỂN GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT Nhằm mở rộng phát triển, Trường Nhật Ngữ Nhật Văn tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật với thông tin như sau: 1.Yêu cầu: – Tuyển 10 giáo viên Nam – Nữ – Trình độ tiếng … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ TỐC THÁNG 07-2014

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP THÁNG 07-2014 Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25 ( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ). Khóa học:Ngày 02-07 ( buổi tối, 80tiết). _Sơ cấp … Xem chi tiết

TUYỂN GIÁO VIÊN

CƠ SỞ NHẬT NGỮ NHẬT VĂN Thư ngỏ ! Theo xu hướng phát triển và hội nhập chung hiện nay,nhân sự ngành Tiếng Nhật luôn không đủ đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thực tế của các công ty, … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC THÁNG 04-2014

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC  THÁNG 04-2014 Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25 ( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ). Khóa học:  Ngày 07-04 ( buổi sáng và buổi … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP & CẤP TỐC THÁNG 02-2014

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT SƠ CẤP & CẤP TỐC  THÁNG 02-2014 (Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25)( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ). Khóa học: Ngày 25-02 ( buổi tối … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC THÁNG 12-2013

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC  THÁNG 12-2013 (Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25)( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ). Khóa học: Ngày 17-12 ( buổi chiều ),  Ngày 24-12 … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC VÀ SƠ CẤP THÁNG 11-2013

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT CẤP TỐC VÀ SƠ CẤP THÁNG 11-2013 KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT (Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25)( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ) Khóa học: … Xem chi tiết

KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT CẤP TỐC THÁNG 10-2013

KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT (Giáo trình Minnano Nihongo I từ bài 1 ~ 25)( Giáo trình Minnano Nihongo sách mới tái bản lần II ) Khóa học: Ngày08-10 và ngày 22-10 ( buổi sáng ) (288tiết) Thời gian: buổi … Xem chi tiết